Od nás na splátky bez eura navyše.

Nedovoľuje Vám stav Vašej fasády už dlhšie čakať ?

Bez tretej strany, bez navýšenia, a nakoniec bez čakania

Najlepšie riešenie financovania sanácie fasády.

Vnímame časté finančné zaťaženie bytových spoločenstiev, a preto Vám ponúkame kompromis.

Dohodneme na splátkovom kalendári ,,zmluvy o dielo,, a to bez zbyočných tretích strán. Jednoducho Vám rozdelíme platbu na menšie časti a vy si môžete užívať lesk zrevitalizovanej fasády oveľa skôr.

Pre viac informácií nás kontaktujte


PRÍKLAD SPLÁTKOVÉHO KALENDÁRA V HODNOTE 5000€

1. splátka po ukončení diela 2500€

2. splátka - 500€

3. splátka - 500€

4. splátka - 500€

5. splátka - 500€

6. splátka - 500€