Naše služby

Čistenie fasád

Čistenie fasád napadnutých biologickou špinou a atmosférickým smogom tlakovou vodou a originálnymi chémiami.
 

Čistenie dlažby

Strojové čistenie dlažby plošnými čističmi s odsávaním špinavej vody pre získanie dokonalého výsledku. Žiadna špina na dlažbe ani na trávniku. Možnosť práce aj v interiéri
 

Antigrafitti program

Odstránenie farby z povrchu po strejeroch a následný náter proti ďalšiemu usadzovaniu sprejových farieb na povrchu, ktoré sa dajú rýchlo opláchnuť.

Nástrek fasád

Farebný nástrek fasády farbami, ktoré sú vysoko odolné voči znečisteniu, a obsahujú zložky spevňujúce povrch fasády. Spevnia každú trhlinku.
 

Dlhodobá ochrana

Transparentný náter, ktorý zabezpečí dlhodobú ochranu pred znečistením. Na túto službu platí garančná záruka na dobu niekoľkých rokov.
 

VZORKA ČISTENIA ZADARMO

Prídeme na obhliadku a vyčistíme Vám kúsok povrchu úplne zadarmo. Len, tak aby ste videli ako to funguje :)

Čistenie strechy

Čistíme strechy od machov a iných nečistôt za pomoci vysokozdvižnej plošiny. Strecha bude ako nová.
 

Výškové práce

Máme 2 vlastné vysokozdvižné plošiny s dosahom až 20 metrov. Pri potrebe vyšších plošín prenajímame aj plošiny vyššie ako 40 metrov. Každý z nás je kvalifikovaný pracovník obsluhy plošín.
 

Naše služby na splátky

Nenechajte aby Vám čas zničil fasádu. Jednoducho Vám platbu zmluvne rozdelíme na viac častí. Bez ďalších strán a navýšenia sumy. *platí pre bytové domy

CHCEME ABY STE VEDELI, ŽE TECHNOLOGICKÉ POSTUPY NIE SÚ TAJOMSTVOM

1. Máme bohaté skúsenosti. Vyčistili sme spolu niekoľko tisíc metrov špinavých fasád,

2. Robíme bezplatné odborné obhiadky s protokolom a vzorky čistenia priamo u Vás doma.

3. Spolupracujeme s firmou Stachema a sme realizátormi ich projektov sanácií fasád so zárukou

4. Vyberáme pre Vás tie najlepšie stavebné chémie a tie najodolnejšie farby proti znečisteniu

5. Pri čistení fasády odhalíme všetky jej nedostatky a bezodkladne Vás o nich informujeme

6. Okrem čistenia Vám pomôžeme aj s drobnými prácami vo výške (orezanie stromov, umyť okná...)

7. Pracujeme bez lešenia z vlastných vysokozdvižných plošín dostupných kedykoľvek.

8. Čistíme nami ohrievanou teplou vodou, pre dokonalé odmastenie povrchu.

9. Prísne dodržiavame všetky predpísané technologické postupy sanácie fasád Stachema.

10. U nás sa stanovuje cena vopred a dodatočne ju nemeníme !

Čistenie fasád