Naše výsledky hovoria za všetko

                                                               VIDEOPREZENTÁCIA NAŠEJ FIRMY

jún/júl 2018 - Čistenie fasády bytového domu vo Vranove nad Topľou

August 2018 - čistenie fasády bytového domu na ulici Matice Slovenskej v Stropkove

apríl 2018 - Údržba odkvapového systému - čistenie, tmelenie + výmena poškodených častí - Stropkov F5


apríl 2018 - Údržba odkvapového systému - čistenie + vytesnenie tečúcich spojov Stropkov F6

máj 2018 - Čistenie strešnej krytiny na rodinnom dome - Trebišov

máj 2018 - Vzorka čistenia dlažby - ZŠ Konštantínova

máj 2018 - Vzorka čistenia fasády - panelák Stropkov

máj 2018 - vzorka čistenia fasády - bytový dom Vranov n. T.

máj 2018 - čistenie zámkovej dlažby pri rodinnom dome, Vyšný Orlík

S nami je pri práci sranda, hlavne keď si kolega myslí, že je Zorro :D - jasné, že sme to dočistili...

máj 2018 - Čistenie strechy v Nižnom Orlíku

jún 2018 - Čistenie fasády paneláku v Stropkove

jún 2018 - Čistenie zámkovej dlažby pri pri pravoslávnom chráme v Soboši

Júl 2018 - čistenie dlažby a sokla pri rodinnom dome v Stročíne

September 2018 - čistenie betónového plotu pri právoslavnom chráme v Soboši