,,Najlepšia reklama sú výsledky,,

Chcete nás vidieť v akcii ?

Momentálne makáme v Giraltovciach pri stanici :)

Máj 2019 - Čistenie fasády vo Svidníku

Aj takýto typ znečistenia vieme odstrániť. Tento krát šlo o riasy na plastovom plášti budovy.

jún/júl 2018 - Čistenie fasády bytového domu vo Vranove nad Topľou

Napravo sa nachádza vyčistená časť fasády bytového domu. Naľavo si môžete všimnúť ešte nevyčistenú časť fasády, napadnutú plesňami a riasami. Celý bytový dom sme očistili tlakovou vodou wap a naniesli naň biocídny prípravok, ktorý zničil všetky biologické nečistoty. Následne sme povrch fasády naimpregnovali aby vydržal čistý čo najdlhšie.

August 2018 - čistenie fasády bytového domu na ulici Matice Slovenskej v Stropkove

Značne znečistenú a biologicky napadnutú fasádu bytového domu v Stropkove sme dokázali vyčistiť, chemicky ošetriť a naimpregnovať takmer za jeden týždeň. Predlžili sme jej životnosť o mnoho rokov, a dokázali sme ju opäť rozjasniť ako za nova. 

Vzorka čistenia vo Vranove n.T. - vzorka zdarma aj pre Vás - stačí zavolať a my prídeme

apríl 2018 - Údržba odkvapového systému - čistenie, tmelenie + výmena poškodených častí - Stropkov F5


apríl 2018 - Údržba odkvapového systému - čistenie + vytesnenie tečúcich spojov Stropkov F6

máj 2018 - Čistenie strešnej krytiny na rodinnom dome - Trebišov

máj 2018 - Vzorka čistenia dlažby - ZŠ Konštantínova

máj 2018 - Vzorka čistenia fasády - panelák Stropkov

máj 2018 - čistenie zámkovej dlažby pri rodinnom dome, Vyšný Orlík

S nami je pri práci sranda, hlavne keď si kolega myslí, že je Zorro :D - jasné, že sme to dočistili...

máj 2018 - Čistenie strechy v Nižnom Orlíku

jún 2018 - Čistenie fasády paneláku v Stropkove

jún 2018 - Čistenie zámkovej dlažby pri pri pravoslávnom chráme v Soboši

Júl 2018 - čistenie dlažby a sokla pri rodinnom dome v Stročíne

September 2018 - čistenie betónového plotu pri právoslavnom chráme v Soboši