Čistenie fasády paneláku na Mlynskej ulici

16.04.2020

Kontaktný zatepľovací systém bytového domu bol napadnutý biodeteriogénmi, riasami a plesňami ktoré spôsobovali postupnú degradáciu systému. Na povrchu sa usadzovali častice z okolitých rastlín a stromov, ktoré aktívne a nežiadúco  pôsobili na povrchu fasády. Tým zapríčinili neestetický vzhľad budovy. Vytvorené riasy a plesne nepriaznivo vplývajú aj na respiračný systém človeka, a to hlavne u alergikov.

Viditeľný termodifúzny efekt /vykreslenie tanierových hmoždiniek/ ktorý je na povrchu ETICS a prejavuje sa svetlejšími miestami je výsledkom rozdielnych teplôt na povrchu fasády. Bodový súčiniteľ prestupu tepla tanierovej hmoždinky je vyšší ako samotný izolant, čím dochádza k vyššej povrchovej teplote na povrchu. Na týchto miestach častokrát nedochádza k usadzovaniu prachových častíc  pri napadnutí fasády biodeteriogénmi ani riasami a plesňami.

1. Fasádu sme najprv naniesli do prípravku pre likvidáciu baktérií, rias, machov a plesní.

2. Následne sme ju očistili primerane horúcou tlakovou vodou (wap).

3. Ako finálnu úpravu sme použili transparentný penetračný náter, ktorý zaručí, že fasáda ostane čistá po dobu niekoľkých rokov


Click here to edit...