Čistenie rodinného domu, Šandal-Roveň

                                              Postupne sme čistili fasádu zhora smerom dole

                                                                                  Hotovo