Čistenie paneláku v Giraltociach

15.06.2019

Sanácia fasády 8 poschodového paneláku v Giraltovciach trvala cca 2 týždne, no výsledok stojí zato. Už zďaleka, pri vstupe do Giraltoviec si môžete všimnúť opäť žiarivú fasádu panelového domu.

Projekt sanácie sme uskutočnili s prostriedkami firmy Stachema, z čoho im plynie 5 ročná záruka na ochranu pred biodeterogénmi (biologickým znečistením). Pre tento projekt sme si zapožičali vysokozdvižnú plošinu s dosahom skoro 30 metrov. Pracujeme bez lešenia, čo nám urýchľuje proces a fasáda ostáva bez ďalších zbytočných dier.

Po ukončení prác spoločenstvo dostalo garančnú záruku dodávateľskej firmy Stachema po dobu 5 rokov od odovzdania preberacieho protokolu. Skontrolovali sme všetky nedostatky na stavbe a pomohli aj s výýškovou montážou chýbajúcich bleskozvodov.